AUSSTELLUNG - SCHLOSSGALERIE LAMBERG b. STEYR - KOUTEK (OKTOBER 2012)